مقالات

مصادیق قانونی قتل ، جرح یا نقض عضو خطائی محض

مصادیق قانونی قتل ، جرح یا نقض عضو خطائی محض
1- جنایتهای عمدی دیوانه و نابالغ :
چنین جنایتهایی به منزله خطاء محض است .ماده 306 قانون مزبور نیز در مقام تعیین مسئولیت پرداخت دیه بیان می دارد: ( جنایت عمدنابالغ و دیوانه به منزله خطا محض و بر عهده عاقله می باشد) در همین جهت ماده 221قانون مزبور نیز مقرر می دارد : ( هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطاء محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطاء رابه ورثه مقتول بدهند ) تبصره ماده 221 قانون مزبور نیز مقرر می دارد : ( در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد).وکیل در کرج
2-اتلاف یا نقص عضو دیگری در حال خواب :
ماده 323 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد ( هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت  وغلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود )
3-کشته شدن دونفر در نتیجه برخورد آنها با یکدیگر :وکیل در کرج
طبق ماده 38 قانون ...دیات سابق و ماده 334 قانون مجازات اسلامی لا حق هر گاه دونفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سوار و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هر کدام برعاقله دیگری است.
4- کشته شدن یکی از دونفر برخورکننده :
برابر ماده 39 قانون ...دیابت سابق وماده 335 قانون مجازات اسلامی لاحق هر گاه دونفر با یکدیگر برخورد کنند ودر اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است.
5- برخورد اتفاقی منتهی به صدمه:
تبصره ماده 335 قانون مورد بحث مقرر می دارد:( هرگاه کسی اتفاقی وبدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض می باشد.
6- تیر اندازی به انسان وقتل دیگری:
برابر ماده 296 قانون مجازات اسلامی در مواردی که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد وتیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.


برای اطلاعات بیشتر و رسیدگی به جنایت های عمد و غیر عمد با مشاورین و وکلای ما تماس بگیرید.32400680-026


کلید واژه ها : قتل عمد, قتل غیر عمد, کشتن, مجازات قتل,وکیل درکرج


مطالب بیشتر:

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680