مقالات

جعل معنوی

طرق ارتکاب جعل معنوی (یا مفادی )
1-تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن موضوع یکی از طرق جعل مذکور در ماده 523 ق.م.ا. می باشد.مثل اینکه برای فرار از مقررات قانونی با تبانی صاحب دفاتر سند انتقالی امروز نوشته شود ولی تاریخ آن چند روز یا چند ماه جلوتر قید می شود.یا حکم دادگاه را به وکیل محکوم علیه در روز معینی ابلاغ می کنند ولی تاریخ ابلاغ را به جهاتی سه روز زودتر یا دیرتر می نو یسند.بدیهی است در صورتی که تقدیم و تاخیر سند بعد از تنظیم آن به وسیله تغییر و تحریف تاریخ حقیقی باشد عملا جعل مادی است.
2- جعل وتغییر اسامی اشخاص ، یکی از طرق مذکور در مواد 532 و 533 ق .م .ا. می باشد.و آن عبارت است از این که متصدی دفترخانه رسمی یا مامور دولت حضور شخصی را بر خلاف واقع و حقیقت تصدیق و سندی به امضاء  او تنظیم کند.یا اصولا کسی دیگری را به جای شخصی که حضور او لازم بوده در دفترخانه حاظر تلقی و سند امضاء شود یا دفاتر اسناد رسمی سندی بدون حضور اشخاصی که قانونا حضور آنها لازم بوده تنظیم و در سند حضور آنان قید و تایید شود عمل  جعل خواهد  بود.
3- جعل مفاد قرارداد و تغییر مضمون نوشته یا سند : از تبانی طرفین و یا یک طرف قرار داد با مامور ومتصدی دفاتر برای تحریف وتغییر بیانات و اظهارات آنان در سند یا نوشته ای مثل آن که در براتی که باید یک بدهکار بی سواد امضاء نماید مبلغی را بیش از دین واقعی او درج نماید.وکیل در کرج
یا خریدار تعهد می کند ثمن معامله را به سه ماهه بپردازد و نویسنده عامدا مهلت پرداخت را سه روزه می نویسند.
4- اقرار جلوه دادن چیز اقرار نشده ، مانند آن که طلبکار در رسیدی که به امضاء مدیون می رساند مبلغ بیشتری را قید و به امضاء بدهکار می رساند.
5-امر باطلی را صحیح جلوه دادن و بالعکس ، نظیر این که سر دفتری به استناد وکالتنامه باطل و یا فسخ شده ای سند انتقال مالی را تنظیم کند، یا در مورد مفاصا حساب دو نفر بر خلاف واقع می نویسند کلیه محاسبات تصفیه شده است یا وقوع نکاحی را که واقع نشده است واقع شده معرفی کند ، ویا زنی را که در ازدواج دیگری است مطلقه اعلام و به ازدواج شخصی درآورد.
هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مرد ی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه ساال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق  و یا اسناد رسمی ، باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.


برای اطلاعات بیشتر با مشاورین حقوقی و وکلای ما تماس بگیرید32400680-026


کلید واژه ها : جعل ,جعل سند ,جعل معنوی ,مجازات جعل ,کلاهبرداری,وکیل در کرج


مطالب بیشتر:

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680