مقالات

دیه جراحت سر و صورت

دیه جراحت سر وصورت
قانون گذار در ماده 186 قانون ...دیات سابق و ماده 480 قانون مجازات اسلامی لاحق،دیه جراحت سر و صورت را با توجه به مبانی فقهی مربوط به ترتیب زیر نموده است :
1-حارصه : خراش پوست بدون آن که خون جاری شود - یک شتر ( حارصه در واقع زخمی است که پوست را می شکافد ).
2- دامیه : خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد - دو  شتر ( پس دامیه زخمی است که کمی در گوشت وارد شود ).
3- متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد - سه شتر.
4- سمحاق : جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد - چهار شتر.
5- موضحه : جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده - پنج شتر.
6- هاشمه : عملی که استخوان را بشکند ، گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد - ده شتر .
7- منقله: جراحتی که درمان آن جز با جابه  جا کردن استخوان میسر نباشد- پانزده شتر .
8-مامومه : جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد .
9- دامغه : جراحتی که کیسه مغز را پاره کند علاوه برثلث دیه کامل بر او افزوده می گردد.
دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود.
الف : جائفه ،  جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت ویا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است .
ب : هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.

وکیل در کرج


اگر توسط افرادی ضرب و جراحتی به سر و صورت و بدن شما وارده شده جهت گرفتن خسارت خود با مشاورین و وکلا ما تماس بگیرید.32400680-026


کلید واژه ها :دیه ,خسارت جانی, دیه تصادف, وکیل در کرج


مطالب بیشتر :

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680