مقالات

تهمت زدن

تهمت یا افترا چیست:فردی کهجرمیرا بدون دلیل  برحسب تخیلات ذهنی به فرد دیگری نسبت میدهد. بدون آنکه قادر به اثبات کردن آن باشد

تهمت زننده در واقعه با نیت ضربه زدن به حیثیت فرد این اقدام را انجام می دهد.

ماده -699 قانون تعزیرات میگوید:

چنانچه شخصی عملآ و عاملآ با هدف مجرم جلوه دادن دیگری از آلات و ادوات و یا اشیایی که  یافتن آن از دیدپاه قانون جرم محسوب می شود استفاده نماید و آن را بدون اطلاع

دیگری و به صورت مخفیانه در محل سکونت یا محل کسب و یا وسایل متعلق به وی قرار دهد به طوری که این اقدام به تعقیب شخص مذبور بیانجامد پس از صادر شدن قرار منع

تعقیب و یا اعلام برائت قطعی دیگر با اقترار دهنده به صورت قانونی برخورد خواهد شد. و 6 ماه تا 3 سال حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق از مجازاتی است  که برای افترا دهنده در

نظر گرفته شده است. 

برای اثبات جرم تهمت میتوانید با وکلای موسسه دیاکو(وکیل در کرج)مشاوره داشته باشید با شماره ثابت :

                                                                                                                                                                   09014298500

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680