مقالات

حضانت فرزند

طبق قانونمدنیحضانتفرزندان تا سن 7 سالگی با مادر واز آن به بعد  درصورتی که پدرشرایط لازمبریا حضانت را نداشته باشند تا سن (بلوغ) حضانت فرزندان خود را به عهده خواهد گرفت.حضانت فرزند دحتر از سن 7 سالگی تا 9 سالگی با پدر و فرزند پسر از سن 7 سالگی تا 15 سالکی بر عهده پدر است.

از جمله مواردی که باعث سلب حضانت می شود در ماده 1173 قانون مدنی امده است. وکیل درکرج

هرگاه در اثر مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که فرزند تحت حضانت اوست و صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطرباشد دادگاه می تواند به تقاضای اقرار طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه  قضایی هر تصمیمی را برای حضانت طفل مقتضی بداند.

1-اعتیاد زیان آور به الکل ،موادمخدر و قمار

2-بیماری روانی با تشخیص پزشک قانونی

3-اشتهاد به فشاء اخلاقی و فحشاء

4-سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود درمشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء،تکدی گری و قاچاق

5-ضرب وجرح خارح از متعارف

درصورت جنون والدین طبق ماده 1170 قانون مدنی :

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به حنون شود حضانت با پدر خواهد شد. وکیل در کرج

ازدواج مجدد مادر ماده 1170 قانون مدنی : اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست به جنون مبتلا شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر است .

کفر والدین ماده  1192 قانون مدنی:ولی مسلم نمی تواند برای امور مالی خود وصی غیر مسلم انتخاب کند.

برای گرفتن وقت مشاوره و هماهنگی وقت با وکیل در کرج با وکلای مجرب دیاکو با شماره تماس بگیرید:                    

 

                                                                                                                                       09014298500

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680