مقالات

اجرت المثل و نحله

با وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیت ، برای هر یک از زن و شوهر ، تکالیف و حقوقی برقرار می گردد.معاضدت در تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت فرزندان از وظایف زن به

شمار می آید.وظایف مذکور تکلیفی اخلاقی را برعهده زن قرار می دهد و اگر زن به این تکالیف عمل نکند ممکن است ناشزه محسوب شود.بنظر  می رسد بهترین مهمترین وظیفه

زن ،تمکین در مقابل شوهر است به نحوی که انجام این وظایف اعم از آمادگی و اجتناب از چیزی که موجب تنفر و دوری مرد میشود بسیار مورد تاکید گرفته شده است.

این که می گویند به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد کنایه از این است که گویی رابطه زناشویی متزلزل گردیده است.

بر اساس شرع و قانون ،وظیفه  شرعی و قانونی زن در خانه شوهر،تمکین ، اعم از تمکین خاص انجام تکالیف خاص زناشویی و تمکین عام از قبیل حسن معاشرت ،اطاعت از

شوهر ،خوش رفتاری و خوش رویی، رعایت نظافت و آرایش ،خارج نشدن از خانه شوهر بدون اجازه و سکونت در منزلی که شوهر تعیین کرده است.

مطالبه اجرت امثل در مقابل کارهای فوق الذکر ،مبانی شرعی و قانونی ندارد ،اما اگر زن در خانه شوهر ،علاوه بر کارهایی که از لوازم انجام تکالیف فوق الذکر است،کارهایی از قبیل

آشپزی برای شوهر و فرزندان و مهمانان و پذیرایی از آنان ،نظافت خانه،شیردادن به فزرزندان و مراقب از آنان انجام دهد،از نظر شرعی مستحق دریافت اجرت است.

اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین ،مال الاجاره معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به

صاحب مال مذکور بدهد،اجرت المثل نامیده می شود.

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعآ به عهده او نبوده ، به دستور زوج و یا عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه

و به پرداخت آن حکم می نماید..وکیل در کرج

در غیر این صورت با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.

در صورت عدم تحقق شرایط ذیل زوجه می تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه کند.

1- درخواست طلاق از ناحیه زوج؛

2- عدم امکان سازش؛

3- عدم تقاضای طلاق ناشی زا تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی؛

4-  وقوع طلاق؛

در قرآن آمده که مهر زنان را عنوان یک هدیه به آنها بپردازین. طبق نظر فقها نحله چیزی است که عوض در آن نمی باشد.نحله عطیه ای است که عوض ندارد در حالی که اجرت المثل

عوض از عمل انجام شده می باشد.

 تفاوت نحله با اجرت المثل :برای پرداخت نحله باید سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای زن در منزل محاسبه شود تا مقدار «نحله» مشخص شود اما از معنای نحله بر می آید

که نوع محاسبه آن با محاسبه اجرت المثل متفاوت می باشد و نیازی به محاسبه کارهای زن در منزل و نیز سنوات زندگی مشترک ندارد.

وکیل کرج، وکیل در کرج , وکیل خوب در کرج, بهترین وکیل کرج, وکیل خانواده در کرج, معرفی وکیل در کرج, وکیل کیفری در کرج, وکیل املاک در کرج, وکیل باتجربه در کرج, تلفن وکیل

در کرج, وکیل حقوقی در کرج, وکیل با سابقه در کرج, وکیل آقا در کرج, وکیل البرز, ,  وکیل طلاق در کرج, جستجوی وکیل در کرج,

 جهت تعیین وقت مشاوره وکالت در کرج با ما تماس بگیرید : 09014298500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680