مقالات

وکیل چک بلا محل

 

چک چیست؟

مطابق قانون صدور چک،چک نوشته ای که به موجب آن صادر کننده تمام یا قسمتی از وجه ی که نزد بانک دارد به دیگری واگذار می نماید.

 چک برگشتی یا بلامحل به چکی گفته میشود که دارنده چک هنگامی که بریا وصول مبلغ آن به بانک مراجعه می کند،یا با حساب خالی صادر کننده مواجعه می شودیا به علت دیگری نمی تواند وجه چک را دریافت کند.

 

وکیل چک بلا محل

صدور چک بلامحل از جرایم خصوصی می‌­باشد بنابراین بدون شکایت دارنده‌ چک هیچ­گونه تعقیبی علیه صادرکننده به جریان نخواهد افتاد.

صدور چک، برخلاف سایر اسناد تجاری مانند برات، سفته، ضمانت‌نامه بانکی و... می‌تواند جرم تلقی شود.

طبق ماده ۳ و ۱۰ق. صدور چک،؛ به این شرح که صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که

به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت

 امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

از طرف دیگر، هرکس با علم بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.

شما می توانید با واگذاری پرونده های خود به وکیل چک بلا محل در موسسه ما از آسان ترین را و کمترین زمان ممکن به نتیجه معقول برسید.

 

برای مطالعات بیشتر:

وکیل گرفتن

وکیل تضمینی در کرج

 وکیل درکرج

وکیل خوب درتهران

بهترین وکیل کرج

 

تمام پرونده های که  به ما واگذار میشود بعد از بررسی شدن آن به بهترین وکیل مربوطه آن بنابر تخصص وکلا، ارجاع داده میشودبنابر تخصص وکلا،

وکلای ما با اشراف کامل و زمان بندی مناسب در وکیل درکرج پرونده را پیگیری می کنند.

                                                                                                              تماس با ما    

                                                                                                           09014298500

                                                                                                          02632400680

 

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680