مقالات

مدارک برای طلاق توافقی

 

طلاق توافقی چیست؟

ابتدا زوجین باید دادخواست طلاق توافقی خود را به دفتر خدمات قضایی ارائه دهند، بر اساس محل سکونت مشترک زوجین دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست مطروحه تعیین می‌کند.

 

 

 

مدارک برای طلاق توافقی

 

زوجین می بایستی اصل عقدنامه یا رونوشت، اصل شناسنامه ها و کپی کارت ملی را به وکیل تحویل دهند و اگر به هر دلیل تمایل به گرفتن وکیل نداشته باشند با در دست

داشتن مدارک طلاق توافقی و بدون نیاز حضور والدین، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست مربوطه (طلاق توافقی) را ثبت کنند.

 

اگر عقدنامه در دسترس نیست یکی از زوجین می تواند با شناسنامه خود به دفترخانه ای که ازدواج را ثبت کرده مراجعه کند و تقاضای اخذ رونوشت کند. همین رونوشت برای

مدارک طلاق توافقی کفایت می کند.

 

اگر شناسنامه یکی از زوجین در دسترس نباشد ولی کپی آن موجود باشد طی مراحل طلاق توافقی با وکیل امکان پذیر است و دیگر نیازی به شناسنامه جهت مدارک برای طلاق

توافقی نیست. وکیل در کرج

 

اجرت المثل و نحله،کلیات طلاق،استرداد جهیزیه،انواع طلاق،شرایط طلاق توافقی در کرج

 

برای دریافت ارائه راهکار حقوقی مناسب با وکیل در کرج تماس بگیرید.                                     09014298500

 

 

 

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680