مقالات

وکیل حضانت در کرج

 

حضانت

 

حضانت درلغت به معنای پرورش و نگهداری از کودک معنا می گیرد.

حضانت فرزند از هفت سالگی تا سن بلوغ با پدر است دختر تا نه سالگی وپسر تا پانزده سالگی.

بعد از سن بلوغ خود فرزند تعیین میکند که با چه شخصی زندگی کند و از حضانت خارج می گردد.

 

وکیل حضانت در کرج

 

پس از طلاق زوجین از یکدیگر الویت نگهداری از فرزند تا سن 7سالگی دختر وپسر بر عهده مادر خواهد بود.پس از سن 7 سالگی فرزندان حضانت آن ها به دست پدر خواهد بود. در صورتیکه والدین برسر حضانت فرزندان با یکدیگر به مشکل مواجه بشوند،می تواند با مراجعه با موسسه وکیل در کرج با وکیل حضانت در کرج صحبت کنند.

ماده 1174 قانون مدنی:هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست،حق ملاقات طفل خود را دارد.

در صورتی که یکی از والدین نخواهند این حق به دیگری بدهد می توانند با وکیل حضانت در کرج برای مشاوره و گرفتن راه کارهای قانونی اقدام کنید

طبق ماده 1172 قانون مدنی،پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست حق ندارند از نگهداری او امتناع کنندو در صورت امتناع ،قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل وحتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگهداری او کند.

طبق ماده در صورت فوت یکی از والدین ،حضانت فرزند به عهده والد زنده است یعنی در صورت فوت پدر ،مادر حضانت طفل را بر عهده خواهد گرفت.البته در صورتی که دادگاه پس از دادخواست ولی قهری ،مادر را دارای صلاحیت لازم برای حضانت از فرزند نداند،حضانت از وی گرفته می شود.

 

 

مطالب مرتبط:

وکیل نفقه در کرج

وکیل برای طلاق توافقی

وکیل تضمینی در کرج

وکیل تمکین درکرج

وکیل طلاق در کرج

در صورتی که برای حضانت فرزند یا فرزندان خود به مشکل برخوردین می توانید با تماس با وکیل در کرج با وکیل متخصص ،وکیل حضانت در کرج مشاوره بگیرین.

نکات کلیدی:وکیل طلاق در کرج،وکیل در کرج،وکیل حضانت در کرج،وکیل در کرج،وکیل تمکین در کرج،

این متن توسط تولید و محتوا دیاکو تولید شده.

تماس با مشاوران

02632400680

تاریخ:1398/12/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680