مقالات

هزینه وکیل

 

هزینه وکیل

هزینه های پرداختی وکلآ بر مبنای خواسته های مالی بین وکیل و موکل در دادخواست صورت می گیرد.

وکلآ از هیچ نهاد و یا ارگان خاصی حقوق دریافت نمی کنند بنابراین دستمزد وکیل همان حق الزحمه وکیل است که به صورت مستقیم از موکل خود دریافت می کند.

حق الوکاله جزه حق الزحمه نمی باشد بلکه حق الزحمه طبق قرارداد فی مابین وکیل و موکل عنوان می شود که شامل هزینه های ایاب و ذهاب ، هزینه های اقامت ،

در خیلی از پرونده به خاطر دور بودن مسیر وکیل باید عازم سفر شود و تا چند روز در آنجا باشد در این صورت باید موکل این هزینه ها را پرداخت کند.

تمبر مالیاتی هم میزان حق الوکاله وکیل است که طبق همان مبلغی است که در وکالتنامه عنوان می شود و دادگاه هم همان مبلغ را ملاک وکیل عنوان می کند.

در جریان پرونده موکل باید تمام هزینه های حق الوکاله را به وکیل پرونده خود بپردازد.

اگر در جریان پایان پرونده خوانده محکوم شود می تواند هزینه های پرداخت شده از خوانده دریافت کند و خوانده هو طبق نظر دادگاه باید هزینه ها را پرداخت کند.

 

 

 

مطالب مرتبط

یک وکیل خوب

شماره و آدرس وکیل

وکیل خوب درکرج

وکیل گرفتن

نکات کلیدی :هزینه وکیل ،وکیل در کرج ،هزینه وکیل ،وکیل در کرج ،هزینه وکیل ،وکیل در کرج ،هزینه وکیل ،

معمولا افراد تا قبل از مواجعه شدن با مشکل و هاد شدن آن با وکلائ مشورت نمی کنند ، اگر قبل از برخورد با مشکل به وکیل مراجعه کنید راه های خوبی به

شما پیشنهاد می دهند که باعث می شود حتی هزینه های دادرسی هم  پرداخت نکنید و با همان مشاوره مشکل شما حل شود.

بهتر است برای گرفتن راهکارها قانونی و اطلاع از هزینه وکیل با وکلاء و مشاوران موسسه وکیل در کرج مشاوره داشته باشید.

این متن توسط تولید و محتوا دیاکو تولید شده .

تماس با ما

09014298500

تاریخ :1399/03/08

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680