مقالات

وکیل چالوس

 

وکیل چالوس

موسسه دیاکو تمدن در نظر دارد با همکارای کادری از وکلای بنام و حرفه ای برای شما مردم  عزیز در چالوس راهگشای مشکلات شما در موارد حقوقی باشد.

وکلای ما در تمام زمینه های می توانند به شما مشاروه بدهند شما در حین مشاروه به وکیل مربوطه می توانید به پختگی او آگاه شوید.

دعاوی حقوقی :خلع ید ،تخلیه ،دعاوی ملکی ،جلب ،رفع تصرف عدوانی ،وصول مطالبات ،توقیف اموالب ،الزام به سند و دیگر دعاوی ......

دعاوی کیفری :شامل خیانت در امانت ،ضرب و جرح ،قتل ،جعل اسناد  ،سرقت ،کلاهیرداری،فروش مال غیر ،استفاده از سند مجعول  و.....

دعاوی خانوادگی :شامل طلاق ،طلاق توافقی ،نفقه ،عدم تمکین ،مهریه ،حضانت ،فسخ نکاح می باشد.

 

 

مطالب مرتبط

وکیل مشاور در کرج

دفتر وکیل کرج

شماره و آدرس وکیل

وکیل عالی در کرج

نکات کلیدی :وکیل چالوس ،وکیل در کرج  ،وکیل چالوس ،وکیل در کرج  ،وکیل چالوس ،

موسسه حقوقی دیاکو روند تازه ای برای موفقیت در امور حقوقی دراد.شما با تماس با وکیل در کرج و اعلام شماره های خود با مشاورین ما بلافاصله وکیل متخصص درآن حیطه و متناسب با نوع پرونده به شما معرفی می شود.

وکلای این موسسه پیگیر در به انجام رساندن نتیجه پرونده های شما هستن.

این متن توسط تولید و محتوا دیاکو تولید شده .

تماس با ما

09014298500

تاریخ :1399/03/11

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680