مقالات

تمکین چیست

 

تمکین چیست

تمکین در عرف به معنای اطاعت خانم از خواسته های و درخواست های همسرش می باشد.

تمکین به معنای الزام هم می باشد زمانی که صیغه عقدی فی مابین زوجین جاری شود هر کدام از آنها نسبت به دیگری وظایفی قانونی و شرعی دارند که باید آنها را رعایت کنند.

تمکین در قانون ما به دو نوع تقسیم می شود ( تمکین عام و تمکین خاص )

تمکین عام به معنای آن است که زن  در مورد امور خانوادگی ملزم به اطاعت از همسرش باشد.

تمکین خاص به معنای اطاعت همسر در روابط زناشویی می باشد.

تمکین عام زن را ملزم به پذیرفتن ریاست مرد در خانه و همچنین اینکه زن باید در منزلی که شوهرش تعیین کرده سکنی کند مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

طبق قانون 1108 قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف خود خودداری کند مستحق دریافت نفقه نیست.

 

مطالب دیگر

وکیل نفقه در کرج

وکیل مشاور در کرج

وکیل نفقه در کرج

وکیل خانواده

نکات کلیدی : وکیل تمکین ،وکیل در کرج ،وکیل تمکین ،وکیل در کرج ،وکیل تمکین ،وکیل در کرج ،وکیل تمکین ،

شاید برایتان این سوال پیش بیاید که آیا فقط زن باید تمکین کند ؟

طبق ماده گفته شده در قانون مدنی بلافاصله بعد از جاری شدن خطبه زوجین نسبت به هم دارای حق می باشند چه در دوران عقدشان و چه بعد از آن تمکین هم به

معنای انجام دادن وظایف زناشویی می باشد از طرف هردو زوجین بنابراین مرد هم در مورد همسر خود باید تمکین را رعایت کند.

موفقیت و برد در پرونده تمکین علاوه بر داشتن اطلاعات کامل نیازمند تجربه و تسلط کامل به مسائل پیرامون آن است که این کار در تخصص وکیل تمکین است.

این متن توسط تولید و محتوا دیاکو تولید شده .

تمناس با ما

09014298500

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 09364422550