مقالات

وضعیت مهریه در زمان فوت

 

وضعیت مهریه در زمان فوت

پرداخت مهریه در این حالت بستگی به دو عامل مهم دارد اول داشتن رابطه نزدیکی یا عدم نزدیکی زن و شوهر تعیین یا عدم تعیین مهریه .

در صورت که مهریه تعیین شده باشد ولی نزدیک یصورت نگرفته باشد در این حالت یکی از زوجین فوت کند زن مالک نصف مهریه می باشد.

در صورتی که مهریه تعیین شده باشد و نزدیکی صورت گرفته باشد با فوت یکی هر یک از زوجین زن مالک تمام مهریه می باشد.

در صورتی که مهریه مشخص نشده باشد و هیچ نزدیکی هم صورت نگرفته باشد با فوت هریک از زوجین زن هیچ مهریه ای دریافت نخواهد کرد.

زمانی که مهریه تعیین نشده ولی نزدیکی صورت گرفته باشد با فوت هریک از زوجین زن مستحق دریافت مهرالمثل می باشد.

 

مطالب مرتبط

وکیل نفقه در کرج

نفقه چیست

مراحل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی کرج

نکات کلیدی :وکیل در کرج ،وضعیت مهریه در زمان فوت ،وکیل در کرج،وضعیت مهریه در زمان فوت ،وکیل در کرج ،

در صورتی که نیاز به وکیل دارید برای مشخص کردن وضعیت مهریه در زمان فوت می توانید با مشاوران ما در موسسه دیاکو تماس داشته باشید.

این متن توسط تولید محتوا دیاکو تولید شده

تماس با ما

09014298500

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680