مقالات

منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوجه

امروزه با وجود وضع نابه سامان جامعه اقتصادی بسیاری از افراد با مشکلات عدیده ای برای تامیین معاش مواجه شده اند که این امر سبب گشته بسیاری از خانم ها در جامعه امروزی شاغل باشند تا بتوانند در صدی از مشکلات مالی خود و زندگی مشترکشان را برطرف کنند. اما در گذشته انتخاب بسیاری از خانم ها خانه داری بود 

 همین مسئله ی شاغل بودن خانم ها باعث بسیاری از مشکلات در بین زوجین شده است. مطابق با ماده 117 قانون معدنی: 

شوهر میتواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافع مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند 

اما این ماده به صورت کلی مطرح شده و بسیاری از استثناعات وارده را در نظر نگرفته است. اولین موضوع مهمی که باید به آن پرداخت  بحث آگاه بودن مرد نسبت به کار و حرفه ی خانم قبل از ازدواج است یعنی اگر مرد قبل از عقد با این موضوع مشکلی نداشته باشد نمیتواند در حین رابطه ی زوجیت مانع اشتغال همسر خودش گردد.

اما اگر مرد دز طی زمان به پیشرفت و ترقی نسبت به وضعیت اولیه در هنگام ازدواج خود  دست پیدا کند که در هنگام زوجیت در آن اشتغال نداشته باشد و مهم تر از آن کار و حرفه ی خانم با کار وحرفه ی آقا در تضاد باشد موضوع قابل پیگیری خواهد بود 

به عنوان مثال اگر آقا بعد از ازدواج به شغل های حساس و تاثییر گذار تری منصوب شود مثل نیروهای امنیتی و حفاظت اطلاعات و... طبیعتا زندگی حال وی با گذشه ی آن تفاوت خواهد کرد.

یکی از امتیازات که در حین ازدواج به موجب شروط حین عقد با رضایت آقا و خانم اعطا میشود  موافقت کار واشتغال خانم در آینده میباشد در این خصوص آقا اگر بعد از ازدواج به هر دلیلی با کار و اشتغال بودن خانم مشکل داشته باشد ومخالفت کند. به موجب شرط ضمن عقد خانم این اختیار و حق را خواهد داشت که از همسر خود طلاق بگیرد.

تفاوت این مورد با مورد اول در امکان طلاق و جدایی است. در مورد اول و در صورت صرف توافق آقا، صرفا خواسته وی در صورت طرح آن در دادگاه مورد پذیرش واقع نمی شود در حالی که در مورد دوم اختیارات خانم بیشتر خواهد بود.

رابطه ی کار واشتغال خانم و تمکین 

چنانچه در دادگاه اثبات شود کار واشتغال خانم با مصالح خانوادگی،حیثیت مرد و زن منافات دارد . و بعد از صدور حکم خانم بدون اجازه آقا همچنان به آن کار و حرفه ادامه دهد، این موضوع عدم تمکین محسوب می شود.

نتیجه گیری:به عنوان نتیجه گیری کلی  از آن چیزی که بیان شد مطابق با اصول کلی هر کس میتواند در هر شغلی که به آن تمایل دارد اشتغال پیدا کند اما در قانون مدنی مرد می تواند تحت شرایطی که به آن اشاره شد همسر خود را از کار و حرفه ای که به آن مشغول است منع نماید.که البته خانم میتواند این حق را موجب شرط نکاح برای خودش محفوظ بدارد. همچنین در صورتی که خانم بدون اجازه آقا در شغل و کار مورد فعالیت خود که به تشخیص دادگاه منافی با وضعیت مرد باشد ادامه دهد از مصادیق عدم تمکین خواهد بود.

ما در مرکز شهر کرج ، با گرد هم آوردن برترین وکلای کرج ، سعی داریم تا تمام نیازهای حقوقی شما را تامین نماییم


نکات کلیدی:وکیل در کرج، وکیل منع اشتغال زوجه،

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 09364422550