مقالات

دیه چیست؟

دیه چیست؟

در قانون مجازات اسلامی دیه یعنی مقدار مال معینی که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس،عضو یا منفعت و جنایاتی که قصاص ندارد مقرر شده است مطابق این امر شرایط دیه شامل دو مورد زیر است

اول:در حالت اول شامل جرایم عمدی هست که قصاص صورت نمیگیرد مانند قتلی که اتفاق میافتد وخانواده ی  مقتول با قاتل توافق میکنند به جای قصاص دیه دریافت کنند

دوم:در حالت دوم اگر جرایم غیر عمدی صورت 

گرفته شود که در این صورت نیز مرتکب با پرداخت دیه مجازات می شود .

به عبارتی‌دیه (جریمه نقدی) زمانی پرداخت می گردد که جرم غیرعمد بوده و یا در جرایم عمدی مشمول قصاص نبوده یا اولیای مقتول توافق کرده اند که به جای قصاص دیه‌دریافت کنند.

 

انواع دیه

1-دیه قتل 

2-دیه اعضای بدن 

3-دیه منافع اعضاء 

4-دیه جراحات 

دیه قتل

دیه ای معادل یک انسان کامل است که نرخ دیه هر سال توسط قوه قضاییه تعیین میشود.پس اگر شخصی انسانی را به قتل برساند واگر مجازات دیه برای ان تعیین شده باشد باید دیه ای معادل دیه ی یک انسان کامل بپردازد

دیه اعضای بدن

در صورتی که از یک عضو تنها یک عدد در بدن وجود  داشه اشد و از بین بردن آن دیه کامل دارد ولی  اگر از یک عضو دو عدد موجود باشد از بین بردن یک عضو از آن نصف دیه کامل و از ببین بردن هر دویه عضو دیه ی کامل خواهد داشت

از بین بردن  اعضای بدن دیه ی معین ومشخص شده ی خودش را دارد به عنوان مثال دیه ی مو،دیه ی چشم،دیه ی بینی،دیه لاله گوش ، دیه لب ، دیه زبان ، دیه دندان ، دیه گردن ، دیه فک ، دیه دست و پا و غیره  به صورت کامل دیه ی هر اعضا بررسی شده است

دیه منافع اعضاء 

در صورتی که شخصی مرتکب جنایتی بر دیگری شود که به موجب آن فرد برخی از حواس خود را از دست بدهد ، باید دیه منافع آن عضو را بپردازد براساس قانون مجازات اسلامی ، دیه منافع شامل مواردی همچون دیه عقل ، دیه شنوایی ، دیه بینایی ، دیه بویایی و دیه صوت   گویایی است

دیه جراحات 

اگر شخصر جنایتی انجام دهد که موجب ان جراحتی به وجود آید باید دیه ی جراحت وارده را بپردازد که نسبت میزان جراحت وارده را بنابه تشخیص پزشک قانونی میباشد مثل دیه ی خراش یا کبودی و غیره

مهلت پرداخت دیه:

با توجه به نوع جرم(عمد وغیر عمد)مهلت پرداخت ان یک تا سه سال قمری میباشد

و اینکه دیه براساس نرخ روز محاسبه میشود مثلا اگر در سال 95 قتلی صورت گرفته باشد و در سال 99  طرفین برسر آن به توافق رسیده باشند دیه بر نرخ سال 99 باید پرداخت شود

اگر توسط افرادی ضرب و جراحتی به سر و صورت و بدن شما وارده شده جهت گرفتن خسارت خود با مشاورین و وکلا ما تماس بگیرید

32400680-026


 نکات کلیدی:دیه،انواع دیه،موارد پرداخت دیه، وکیل دیه در کرج،بهترین وکیل دیه در کرج

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 09364422550