مقالات

بررسی انواع ورشکستگی

بررسی انواع ورشکستگی

گاهی وقتا تاجران در معرض حوادث وپیش بینی نشده قرار میگیرند و با انجام معاملات نامتعارف ورشکسته میشوند. در میان این افراد هستند تاجرانی که قصد نیله وحیرنگ دارند و اموال خود را مخفی میکنند. که نباید از این افراد غاقل شد. 

ورشکستگی انواع مختلفی دارد مثل ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب که در ادامه به هر کدام از این موارد بررسی میکنیم 

ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی یکی از انواع ورشکستگی ست که تاجر از پرداختن دین های خود ناتوان شده است در این نوع ورشکستگی تاجر مرتکب تقصیر و تقلبی نشده است و ورشکستگی صرفا نتیجه ی مسائل پیش بینی نشده است 

ورشکستگی به تقصیر

نوع دوم انواع ورشکستگی،ورشکستگی به تقصیر است که در این نوع تاجر با اعمال خود زمینه ی ایجاد ورشکستگی را به وجود می اورد که خود ورشکستگی به تقصیر در دوحالت صورت میگیرد. ورشکستگیبه تقصیر اجباری و ورشکستگی به تقصیر اختیاری

 در کل ورشکستگی به تقصیر عملی مجرمانه محسوب میشود و مجازات مربوط به خود را دارد.مجازات ورشکستگی به تقصیر شش ماه تا 2 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است .

ورشکستگی به تقلب

سومین مورد از انواع ورشکستگی ، ورشکستگی به تقلب است . در ورشکستگی به نقلب می توان گفت تاجر واقعا ورشکسته نیست اما اقداماتی می کند تا خود را ورشکسته معرفی کند 

در وجود یکی از شرایط تاجر ورشکسته را تاجر ورشکستگی به تقلب معرفی میکنند

1.تاجر از قصد دفاتر تجاریخود را مفقود کرده باشد

2.تاجر بخشی از دارایی خودش را مخفی کرد باشد

3.تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری اموال خود یا شرکت را از بین ببرد . 

4.اجر ورشکسته خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میرانی که در حقیقت مدیون نبوده است ، مدیون قلمداد کرده باشد

موسسه حقوقی دیاکو با داشتن دپارتمان قدرتمدی از وکلای پایه یک میتواند بهترین گزینه در انتخاب موسسه های حقوقی در کرج باشد

و موسسه حقوقی دیاکو با گرد هم آوردن وکلای متخصص وکیل در کرج و مشورت گروه تیمی خوب درحل پرونده های شما عزیزان میکوشد

ومیتوانید برای مشاوره با وکیل ورشکستگی و انواع مشکلات ورشکستگی با موسسه ی حقوقی دیاکو تماس حاصل فرمایید


 نکات کلیدی:وکیل در کرج، وکیل حقوقی در کرج، وکیل ورشکستگی در کرج،وکیل متخصص در کرج

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 09364422550