مقالات

مالیات بر ارث در کرج

مالیات بر ارث در کرج

پرسش: اموال مشمول مالیات بر ارث شامل چه مواردی می باشد؟ روش محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟

پاسخ : هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی،  اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی و دیه و همچنین انجام هرگونه نقل و انتقال یا ثبت اموال حقوقی و برداشت از حسابهای بانكی متوفی ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند.

 1- در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 20 این قانون واقع در ایران یا خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آنجا واقع است پرداخت شده باشد به نرخ ماده 20 مشمول مالیات خواهد شد.

2 – در صورتیکه متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ارث هر یک از وارث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون نسبت به آن قسمت از اموالی که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیاتی بر ارثی که از آن بابت به دولت محل و نوع مال پرداخت شده است به نرخ 25%

3 – در مورد افراد خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که درایران موجود است کلاً مشمول بر مالیات نرخ مذکور در ماده 20 این قانون بر وارث طبقه 2

این مطالب چند مورد از صدها مطالبی است که مردم عزیز در زمینه مالیات بر ارث درکرج با آن مواجهند .

از این رو موسسه حقوقی دیاکو راه گشای شما در زمینه  مالیات بر ارث در کرج می باشد . 

جزئیات قوانین مربوط به  مالیات بر ارث در کرج را از مشاورین حقوقی موسسه حقوقی دیاکو بخواهیم.

وکلای موسسه حقوقی دیاکو اعم از وکیل دیه ، وکیل تصادفات ، وکیل مجرب زن در کرج ، وکیل برای دیه ، وکیل متخصص چک  ، وکیل مهریه ، وکیل طلاق در کرج و ... مشاور شما در زمینه های مختلف حقوقی است .

وکیل در کرج

 

 

 

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680