مقالات

مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی 

در این نوع طلاق همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا زن و شوهر پس از توافق در مسائل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک حضانت فرزند، برای طلاق توافقی اقدام میکنند. در صورتیکه زن و مرد متقاضی طلاق توافقی باشند میتوانند مبادرت به اخذ وکیل نمایند.

 اگرمراحل طلاق توافقی توافقی توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

مراحل طلاق توافقی ظرف مدت هفت تا ده روز کاری انجام خواهد شد.

درمراحل طلاق توافقی نیازی به حضور زن و مرد در دادگاه نمیباشد.

در مراحل طلاق توافقی نیازی به حضور زن و مرد در جلسات مشاوره نمیباشد و وکیل به جای آنها در جلسات مشاوره شرکت خواهد کرد.

توافقات زن و مرد توسط وکیل صورت جلسه و مطابق آن حکم صادر میشود.

اجرای صیغه طلاق هم بدون حضور زن و مرد و توسط وکیل میباشد.

 موسسه حقوقی دیاکو با داشتن وکلایی مجرب و برگزیده در کرج در مراحل طلاق توافقی بهترین پشتیبان شماست .

تلفن جهت هماهنگی و تعیین وقت مشاوره :  32211737  026

تعدادی مطالب مربوط به مراحل طلاق توافقی در زیر آمده است :

 وکیل خوب برای طلاق در کرج ، معرفی وکیل خوب در کرج ، وکیل طلاق در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، وکیل پایه یک خانواده در کرج ، وکیل در کرج