مقالات

قانون تعزيرات حكومتی

قانون  تعزيرات حكومتي
گران فروشی : عبارت است از عرضه کالا  یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات وضوابط قیمت گزاری وانجام هر نوع اقدامات دیگر که  منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. وکیل در کرج
کم فروشی یا تقلب : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خرید اری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح وامتناع ار عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت .
عرضه خارج از شبکه : عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذیر بط..
عدم درج قیمت : از عدم درج قیمت کالا یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل  واحد.
اخفاء و امتناع ار عرضه کالا : از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش .
عدم صدور فاکتور : از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها وضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی را صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقدام مشمول .
عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : از عد م مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقدام مشمول .


اگر نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل در خصوص تعزیرات دارید ، با ما تماس بگیرید : 02632400680


کلید واژه ها : قانون تعزيرات حكومتی, وکیل تعزیرات, وکیل تعزیرات در کرج, وکیل در کرج

سایر مطالب حقوقی :

 

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680