مقالات

انحلال عقد نکاح

انحلال عقد نکاح

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
1- انقضاء مدت در عقد انقطاع ، فوت یکی از زوجین ، لعان و ارتداد نیز سبب انحلال نکاح می شود.
2- اعمال خیار فسخ ، تنها قبل از انحلال نکاح ممکن است به همین دلیل بعد از طلاق رجعی و  در  زمان  عده ، شوهر، حق فسخ نکاح  را  ندارد.
3- فسخ و طلاق از جهاتی به هم شبیه هستند، از جمله : -- موجب انحلال نکاح هستند . -- عمل حقوقی یکنجانبه ( ایقاع ) محسوب می شوند. - اثر آنها ناظر به آینده است . - احکام راجع به عده آنها نیز یکسان است.
4- فسخ وطلاق از جهات مختلفی با هم متفاوت هستند، از جمله : - موجبات فسخ وطلاق متفاوت است . - فسخ نکاح هیچ گاه موجب ایجاد حرمت نمی شود . - در فسخ ، امکان رجوع در هیچ فرضی وجود ندارد . - طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی فسخ ، در نکاح موقت هم ممکن است . -میزان مهر در انحلال ناشی از فسخ با طلاق تفاوت دارد.
5- خیار  فسخ نکاح ممکن است خیار عیب ، تدلیس و یا تخلف از شرط ( صفت ) باشد.
6- اسقاط خیار فسخ نکاح اصولا صحیح است.
7- خیار فسخ نکاح به ارث نمی رسد زیرا در اثر فوت نکاح منحل می شود و دیگر موردی برای فسخ باقی نمی ماند.

حق طلاق به سبب عدم پرداخت نفقه
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند وحاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید .همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
1- اصل، عدم پرداخت نفقه است و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است ، مگر آنکه گذران آرام  زندگی و امرار معاش زوجه ، قرینه ای به سود زوج باشد.
2- منظور از اجبار به طلاق ، محکوم کردن زوج به طلاق همسرش می باشد که در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه ، به اذن حاکم طلاق داده می شود .
3- ماده 1129 ، ناظر به نفقه ( آینده ) است ، منتها دادگاه ممکن است عدم پرداخت نفقه گذشته و عدم اجرای حکم الزام  دادگاه به پراخت نفقه  را ، اماره عدم پرداخت نفقه در اینده قلمداد کند .


  اگر به دنبال پرونده موفق در موضوع حقوقی طلاق و مهریه و..هستید با موسسه ما تماس بگیرید 02632400680


کلیدواژه : وکیل در کرج , انحلال عقد نکاح, حق طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه, نپرداختن نفقه, طلاق, وکیل طلاق در کرج

مطالب بیشتر:

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680