مقالات

افترا

افترا :
از انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به یکی از طرق قانو نی وامثال آن .
عنصر قانونی :وکیل در کرج
هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود ونتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس وتا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
-افتراء و توهین به وسیله نشریات علیه اشخاص ( حقیقی و حقوقی )
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.
موجبات تحقق جرم افترا
الف ) صور جرم افترا : 1- انتساب جرم به دیگری 2- انتشار جرم انتسابی
ب )  آثار اثبات رفتار مجرمانه در افترا :  1- نشر رفتار مجرمانه اشاعه فحشاء  تلقی شود هر چند مفتری بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب مستوجب مجازات مذکور در ماده 697 است. 2- منتفی شدن جرم افترا مستلزم اثبات صحت اسناد است که به عهده مفتری می باشد در عین حال اقرار وتایید منتسب الیه یا کشف حقیقت با مدارک ومستندات معتبر توسط مرجع قضائی نیز منتهی به برائت مفتری می گردد.
عنصر مادی جرم افترا
1- طرق ارتکاب جرم افترا
2- جرم بودن عمل انتسابی در افترا
3- زمان تحقق جرم و نوع آن
عنصر معنوی جرم افترا
1- سوء نیت عام  2- انتساب صریح جرم
رژیم جزائی -حقوقیجرم افترا
احراز سوء نیت در شکوائیه تقدیمی: ممنوعیت تعقیب شاکی به عنوان مفتری = چنانچه شاکی برای احقاق حق ورفع ظالم در اجرای اصل 156قانون اساسی در مراجع قضائی طرح شکایت نموده باشد به فرض اعلام برائت متهم ، قابل تعقیب جزائی نیست.
عواقب کیفری جرم افترا :
1- مجازات مفتری : در خارج از مواردی که عمل مفتری مستوجب مجازات حد به عنوان حد قذف است مفتری مستوجب یک ماه تا یک سال و74 ضربه شلاق یا یکی از آنها برحسب مورد است .به علاوه در مواردی که نشر امر مجرمانه انتسابی ، اشاعه فحشاء محسوب گردد هر چند مفتری بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مفتری مستوجب کیفر موضوع ماده 697 ق .م.ا .می باشد .
2- لزوم شکوائیه شاکی خصوصی : در اجرای ماده 727 ق.م.ا.جرم افترا از جرائمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی مرتکب تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید. وکیل در کرج


اگر برای دفاع از خود دنبال وکیل با تجربه می گردید با ما تماس بگیرید32400680-026


مطالب بیشتر:

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680